Tepelné čerpadlo Samsung EHS Split

V naší  případové studii referenčního tepeleného čerpadla SAMSUNG EHS SPLIT o výkonu 10kW, můžete sledovat reálnou spotřebu a návratnost zařízení. Tepelné čerpadlo je instalováno v patrovém domě o velikosti podlahové plochy 205m2, v domě žijí čtyři osoby a tři se zde zdržují po celý den. Termostat je celoročně nastaven na 23°C. Objem TUV je 200l a jeho teplota je nastavena na 50°C s tím že nesmí klesnout pod 40°C. Je tedy vidět že se majitelé objektu nijak neomezují v tepelné pohodě, tak jak tomu bylo v případě ohřevu pomocí elektrokotle.

Výkon tepelného čerpadla Samsung EHS split byl navrhnut tak, aby dodávaný výkon při -10°C neklesl pod 9kW. V tomto bodě a při teplotě otopné vody 35°C, tak pokryjeme tepelné ztráty objektu na 100%, včetně ohřevu TPV(TUV)!

Fotogalerie

NÁKLADY A NÁVRATNOST

V následující tabulce shrnujeme náklady na pořízené tepelného čerpadla Samsung EHS split. Můžeme zde také vidět reálně naměřenou spotřebu čerpadla a naměřenou spotřebu elektro kotle, který byl v domě instalován předchozích třech letech. Porovnáváme taktéž spotřebu ohřevu užitkové vody která byla realizována elektrickým ohřívačem o objemu 125l, nyní je velikost zásobníku 200l. Srovnávací rok je 2013, kde byl obdobný průběh zimy. Je potřeba zmínit, že se majitelé domu po instalaci tepelného čerpadla přestali omezovat v tepelné pohodě a v teplotě užitkové vody. Je zřejmé, že nelze porovnávat jen návratnost a je také potřeba zahrnout zlepšení komfortu a ekologický způsob bydlení. Nicméně pro nás je návratnost to jediné měřitelné a proto Vám předkládáme naměřená data tak jak jsou.

REALIZACE

Výměna za stávající elektro kotel a elektrický ohřívač TUV byla velice snadná a včetně regulace zabrala dva dny. Instalací zařízení naše práce nekonční, ale spíše začíná. Pomocí analytických nástroju Vám při první roční servisní prohlídce zaregulujeme systém podle naměřených dat.

PROVOZ

Provoz tepelného čerpadla je on-line sledován měřičem elektrické energie energomonitorem, který slouží také jako analytický nástroj při nastavování parametrů a regulace tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo SAMSUNG EHS SPLIT

130 000,-

Elektrokotel a TUV

45 000,-

Rozdíl v pořizovací ceně

85 000,-

Návratnost

za 6 let

SPOTŘEBA - TEPELNÉ ČERPADLO 01-12/2014

15 513,-

SPOTŘEBA - ELEKTRO KOTEL 01-12/2013

29 409,-

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE TEPELNÝM ČERPADLEM SAMSUNG EHS SPLIT 10KW + TUV 200L


 • 1.

  720 kWh

 • 2.

  750 kWh

 • 3.

  607 kWh

 • 4.

  477 kWh

 • 5.

  464 kWh

 • 6.

  375 kWh

 • 7.

  317 kWh

 • 8.

  214 kWh

 • 9.

  298 kWh

 • 10.

  479 KWH

 • 11.

  958 kWh

 • 12.

  1180 kWh

SPOTŘEBA ELEKTRICKÉ ENERGIE ELEKTROKOTLEM 12,5KW + TUV 125L


 • 1.

  1100 kWh

 • 2.

  1512 kWh

 • 3.

  1471 kWh

 • 4.

  1021 kWh

 • 5.

  602 kWh

 • 6.

  450 kWh

 • 7.

  420 kWh

 • 8.

  440 kWh

 • 9.

  674 kWh

 • 10.

  958 KWH

 • 11.

  1520 kWh

 • 12.

  2258 kWh

NABÍDKA NA MÍRU

Napište nám prosím, pomocí tohoto formuláře. Naši specialisté Vás budou kontaktovat pro vyhotovení nejlepší nabídky.

TECH. PARAMETRY

Tepelné čerpadlo Samsung EHS Split

OSOBNÍ ÚDAJE

Odeslat